APP

PHOTO 20150417-犀牛vs象

義大犀牛澄清湖主場擊敗中信兄弟拿下勝利 (1)
義大犀牛澄清湖主場擊敗中信兄弟拿下勝利 (2)
義大犀牛澄清湖主場擊敗中信兄弟拿下勝利 (3)